He mihi

A fern frond.

E noho ana i te tihi o Tūhua, whakarongo pīkari ai aku taringa, ki te Te Tai Poutini e āki mai ana ki uta nei. Ko te nohoanga tērā o te kaitiaki, o Poutini. Toro atu ai ia ki a Arahura, toro atu ai ia ki a Makaawhio, tāngata mai, pounamu mai, aotea mai, ko ia te āhuru mōwai.

Ko Aoraki te raukura, ko Tūtoko te pokapū o te rohe, ko ngā uho e tū whakahī mai nei. Hāngai atu ana ki a Tūhuru i Ngāti Waewae, hāngai atu ana ki a Kaipō i Ngāti Māhaki. Ko Ngāi Tahu, ko Ngāti Māmoe, ko Waitaha e mihi atu nei.

Kei ngā ringa whero, kei ngā ringa raupā, koutou katoa e takatū mai nei, tēnā koutou.

Nā reira, rau rangatira mā, e rere tonu ana ngā mihi ki ngā mate maha o te wā, ā, ki a tātou e kawe tonu nei i ā rātou mahi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

As I rest at the summit of Tūhua, I listen intently to Te Tai Poutini buffeting the shore. There is the dwelling of the guardian, Poutini. He travels through Arahura and Makaawhio and is a safe haven for both people, pounamu and aotea.

Aoraki is the treasure and Tūtoko is the core of the area, they are the prominent hearts that stand before us. I step across to Tūhuru in Ngāti Waewae, as I do with Kaipō in Ngāti Māhaki. It is Ngāi Tahu, Ngāti Mamoe and Waitaha that acknowledges you here.

To the noble and hardworking people, those who stand at the ready, I acknowledge you.

Therefore, our esteemed companions, we still acknowledge the many who have passed, and, to those of us who still further their aspirations, thank you very much.