Whakarāpopototanga matua | Executive Summary

Whakarāpopototanga matua

I whakahaeretia e te kaupapa Kitmap he rangahau o ngā tūāhanga rangahau puta noa i tētahi huinga o ngā whakahaere rangahau e utua ana e te kāwanatanga, kei roto ko ngā Pūtahi Rangahau Karauna (CRI), te Tūāhanga īPūtaiao ā-Motu (NeSI), me Callaghan Innovation. Ko te pūtake o te rangahau nei he mārama haere ki te hanga o te kōpaki tūāhanga, te āhua e urua ai, e whakaruruhautia ai, e utua ai, me ngā momo rangahau ka whakamanahia. Ka whai mōhio te hoahoa anamata o te pūnaha rangahau, pūtaiao me te auahatanga i aua mōhiohio.

Ka taea e ngā kaipūtaiao o Aotearoa te whakamahi te whānuitanga o ngā rawapuni

Ko te āhua o te kōpaki tūāhanga puta noa i ngā whakanōhanga ko te nunui o ngā taiwhanga pūtaiao me te huhua noa o ngā momo taputapu me ngā rauemi kei roto. Ko te nuinga o ngā mea kei te toenga o te kōpaki tūāhanga ko ngā pae ā-rohe, ngā kohinga ōkiko me te matihiko, ngā rauemi rorohiko, me te whatunga o ngā paerongo hei aroturuki i te taiao tūturu. He wāhanga iti ngā waka rangahau o te kōpaki tūāhanga rangahau, engari he kaha te tono mō ēnei, ka mutu ka whakahohe i te matahuhua o ngā papa rangahau. Ko ngā papa rangahau tino nui rawa kua whakahohea i ngā tūāhanga rangahau ko ērā e tautoko ana i ngā rāngai ahuwhenua, ahumatua hoki, ā, puta noa i ngā pūtaiao ā-nuku, ā-taiao hoki, ā, e hāngai ana ērā ki ngā pūtake matua o ngā whakanōhanga i rangahautia.

Ka taea te nuinga, engari kāore te katoa, o ngā tūāhanga rangahau te uru e ngā kaiwhakamahi o waho

I kite te rangahau i te rerekētanga nunui i waenga i ngā kaupapahere mō te whai urunga ki te tūāhanga puta noa i ngā whakanōhanga i rangahautia. E tuku ana ngā whakanōhanga katoa i ngā taumata rerekē o te urunga e ngā kaiwhakamahi o waho, ka mutu ka taea ngā tūāhanga neke atu i te haurua nō te nuinga o ngā whakanōhanga te uru e ngā kaiwhakamahi o waho. I te nuinga o ngā wā me utu te urunga e ngā kaiwhakamahi o waho, engari ka whakawātea ētahi whakanōhanga i te wāhanga nui o te tūāhanga ki ngā kaiwhakamahi mō te koreutu. Whakamahi ai tata te katoa o ngā whakanōhanga i ngā tūāhanga o tāwāhi ki te whakawhānui i ō rātou āheinga ki tua i ērā ka wātea i tēnei whenua.

Ko ngā umanga kāwanatanga me ētahi atu CRI ngā kaiwhakamahi matua o waho

Ko tētahi wāhanga nui o ngā kaiwhakamahi o waho o te tūāhanga rangahau puta noa i ngā whakanōhanga ko ngā whakahaere kāwanatanga. O ērā, ko te rōpūtanga tino nui rawa, ko ngā CRI, tērā e tohu ana i te kaha mahi tahi i waenga i aua whakahaere. Ko te nuinga o ērā atu kaiwhakamahi ko ngā kaunihera ā-rohe, ā-takiwā hoki me ngā tari kāwanatanga, tērā e whakaata ana i ngā tūnga aroturuki pūmate me ngā rawa, me ētahi atu ratonga pūtaiao e tukuna ana e ngā whakanōhanga.

E utua ana te nuinga o te tūāhanga e ngā whakanōhanga anō

Ko te tikanga whakatauria ai ngā haumitanga tūāhanga mā te whakanōhanga ake, me te aha ka whakaatu whānui i nga whakaarotau o te whakanōhanga anō. Puta noa i ngā whakanōhanga, e whiwhi pūtea ana te nuinga o ngā tūāhanga mai i ngā rauemi o roto, me tētahi wāhanga iti iho e whiwhi ana i te pūtea tika mai i te kāwanatanga, te pūtea rānei mai i ngā takuhe rangahau. Ka kitea ētahi momo haumitanga tautokorua ki ngā tūāhanga i waenga whakanōhanga, me ngā whare wānanga, ngā kamupene tūmataiti rānei, engari he rōpū iti ēnei o ngā tūāhanga.

Executive summary

The Kitmap project undertook a survey of research infrastructures across a set of Aotearoa New Zealand's government-funded research organisations, comprising the Crown Research Institutes (CRIs), the National eScience Infrastructure (NeSI), and Callaghan Innovation. The purpose of this study was to understand the composition of the infrastructure portfolio, how it is accessed, governed, and funded, and the types of research it enables. This information will inform future design of the research, science and innovation system.

New Zealand scientists can access a wide range of infrastructures

The infrastructure portfolio across the institutions is characterised by large numbers of laboratories, each housing a variety of equipment and resources. The remainder of the infrastructure portfolio is composed mainly of field sites, physical and digital collections, computational resources, and networks of sensors for monitoring the natural environment. Research vessels make up only a small proportion of the research infrastructure portfolio, though these are in high demand and enable a variety of fields of research. The largest fields of research enabled by research infrastructures are those supporting the agricultural and primary sectors and across the earth and environmental sciences, which is in line with the core purposes of the institutions surveyed.

Many but not all research infrastructures can be accessed by external users

The survey found that policies for access to infrastructure vary significantly across the institutions surveyed. All institutions enable some level of access to external users, with well over half of the infrastructures from most institutions being accessible to external users. In most cases institutions charge fees for access to external users, though some institutions make substantial infrastructure available at no cost to users. Almost all of the institutions make use of international infrastructure to broaden their capabilities beyond what is available domestically.

Government agencies and other CRIs are key external users

Government organisations make up a significant portion of external users of research infrastructure across the institutions. Of those, the CRIs themselves make up the largest grouping, revealing a significant degree of cooperation between these organisations. Local and regional councils and government departments make up the majority of other users, reflecting the hazard and resource monitoring roles and other science services offered by the institutions.

Most infrastructure is self-funded by institutions

Decisions on infrastructure investments are generally made at the institutional level, and largely reflect the priorities of the individual institutions. Across the institutions, most infrastructures are primarily funded through internal resources, with a lesser amount receiving direct government funding or funding from research grants. There are instances of co-investment in infrastructures between institutions or with universities or private companies, although these make up a small minority of the infrastructures.