Te Tauaki a MBIE mō te Matahuhuatanga i te Pūtaiao | Te Reo Māori translation of Diversity in Science statement

He mea tino nui te matahuhuatanga i te pūnaha pūtaiao e puta katoa ai ngā hua e taea ana, e tika ana. Mā te arotahi ki te matahuhuatanga e mau pai ai ngā whakaaro me ngā pūmanawa kairangi hei tautoko i ngā rangahautanga kairangi.

Two people drawing on a transparent whiteboard.

Te hua me puta

He taiao kauawhi, he taiao matahuhua

Kia tōkeke, kia tautika te wātea o te ara e whai wāhi nui ai ngā tāngata katoa ki te pūnaha pūtaiao, mā te:

 • Whai kia whakapono ngā tāngata katoa ka āhei rātou te tū hei kaihautū rangahau ā taihoa ake
 • Whakaae kāore i kotahi noa te ara ki Angitū, ā, he huhua ngā momo tutukitanga i aua ara
 • Wero i ngā tītahatanga me te whai kia tōkeke, kia kauawhi ngā tukanga toha pūtea
 • Akiaki kia uru mai te matahuhuatanga o te tāngata, o te titiro ki te tukanga pūtaiao
 • Whai whakaaro ki te matahuhuatanga i ā mātou kōrero katoa, i ā mātou mahi katoa; i te āhua o te tuhi, i ngā mea tonu ka tuhia, tae atu ki te āhua o ā mātou kaupapa-here, tukanga toha pūtea me ā mātou tāngata

Ngā mea e tutuki ai

He tāngata, he raraunga, he kaupapa-here, he tukanga

Tāngata

 • Te whakatāiri i ngā kairangahau i ahu mai i ngā wāhi me ngā iwi matahuhua tonu
 • Kia uru mai ngā tāngata me ngā titiro matahuhua ki ngā rōpū tohutohu, aromatawai, whakatau take
 • Kia kaha ake te kitea o ngā tītahatanga pokerehū

Raraunga

 • Te tuku pūrongo mō te matahuhuatanga o ā mātou kaitono, ngā tāngata ka whiwhi i ngā tohutoa, me ngā tāngata kei ō mātou rōpū tohutohu, aromatawai, whakatau take

Kaupapa-here, Tukanga

 • Te arotake i ngā kaupapa-here me ngā tukanga toha pūtea kia mārama ai te pānga o ēnei ki te kauawhitanga me te matahuhuatanga
 • Te whakatupu māramatanga ki ngā hapa me ngā tītahatanga kei te puna pūmanawa pūtaiao
 • Te hono atu ki ētahi atu wāhi o te pūnaha ki te tautohu i ngā whāinga tōpū, ki te whakatairanga i ngā whāinga o nāianei me te tautohu i nga āputa.

Tō mātou wawata

Kia takoto he tūāpapa pūtaiao, rangahau e mataora ana, e angitū ana, ā, e whakaata pai ana i te matahuhuatanga o Aotearoa