Mihi

He ao te rangi
He hieke te mauri
Ka uhia
Mā te huruhuru te manu e rere ai
Mā te mātauranga te ohu e tupu ake ai
Haumi e, hui ē, tāiki ē.
 
The clouds cloak the sky and the hieke cloaks the mauri
By its feathers a bird flies and by knowledge the workforce develops.

Kia rere arorangi ngā mihi ki te Matua-Nui-i-te-Rangi kia māturuturu iho te tōmairangi o tōna atawhai ki runga i a tātou i tēnei rā, ā, haere nei te wā.

Tēnei te tangi a te ngākau ki a rātou kua ngaro atu rā. Ko te toki nei a mate e tua nei i te tangata ki te pō, e kore koa e taea te pēhea. Ngā mate huhua o te tau ka taha, o tēnā marae, o tēnā marae, huri noa, tēnei ka tangi oriori, tēnei ka tangi apakura. Heoi anō ngā taonga e mau nei ko te puna roimata, ko te ngākau mamae, ko te aroha. Haere koutou te hunga kua riro i te mūnga o te makiu, hoki atu ki te kāinga tūturu o tua whakarere, oti atu rā koutou te pito ki Hawaiki. Waiho ake mātou te pito ora ki muri nei.

Kei ngā kāpunipuni o Te Upoko o te Ika ka mihi, ka oha ka tangi. Tēnā anō koutou e taipurua nei e te taru tawhiti me ōna raru e hōrapa haere ana i te motu. Nō reira he mihi ka tika.

He mihi ka tika hoki ki aku kāhu tātara, ngā minitā e hāpaitia ana te kaupapa. Ko koe rā e te mareikura, e te Minita Sepuloni. Ko koe hoki te whatukura, e te Minita Jackson. Nei rā, e mihi kau ana

Kei te ikapahitanga kua whakatōpū mai nei i raro i a Tāne-te-wānanga, e rere ana aku whakamānawa.

Mā pango, mā whero, ka oti ai te mahi.

This is the cry of the heart to those that have passed. This adze that carries those to the other side of the night whereby all is futile. To the many who have passed this year and of the many marae of the land, this is the lament. We continue to feel the treasures of the pain, the tears and the love of your loss. Therefore, go and leave us here to reflect. Return to the true home on the other side, your time is finished here at this part of Hawaiki. Leave us the living behind.

To this glorious gathering of Te Upoko o Te Ika, we greet and we salute you. Greetings to those who have been affected by Covid and its issues that have affected our nation. We acknowledge you. We recognise the distinguished rangatira who have elevated this cause. Minister Sepuloni and Minister Jackson, greetings. To the many knowledgeable people who came to inform and to shape this plan under the auspices of Tāne-te-Wānanga, blessings to you all.

By black and by red, the work is done.

The tohu used in this report was created for the Wellington Regional Workforce Plan by Manukorihi Winiata (Ngāti Raukawa, Te Ātiawa, Ngāti Awa, Ngāti Tūwharetoa).

The whakatauki is represented by two circles interweaving together - Whero and Pango coming together to get the task complete. Circles are used in this context to communicate oneness, protection and diversity. Kotahitanga.

The blocked sections within the interwoven circles create a sense of multiple pathways, building opportunities throughout the five sub-regions. Manaakitanga.

The koru around the edges represents guidance - an acknowledgment to the training and guidance provided by the Wellington Regional Workforce. Kaitiakitanga.

Co-chairs’ introduction >