Acknowledgments | He mihi

We would like to acknowledge Dr Hana O’Regan for the translation of this document. Our group is humbled to have been named by Dr O’Regan, Te Kāhui Whakahaere i kā Pūkeka ā-Rohe o Murihiku (RSLG). The RSLG Roopu are indebted to Hana for the energies she has invested in this work to help us achieve our aspirations for this report. Thank you Hana.

E tika ana kia tukuna kā mihi ki a Hana O’Regan mō tana mahi whakamāori i te pukapuka nei. Nō mātau te whiwhi nāna i tapa tō mātau rōpū e Dr O’Regan, ko Te Kāhui Whakahaere i kā Pūkeka ā-Rohe o Murihiku (RSLG). E kore e mimiti te puna o mihi ki a Hana i tana whakapeto koi kia whaktutukihia ō mātau wawata mō kā kōrero kai roto nei. Tēnā rawa atu koe e Hana.