Contributions

Our responses to what we heard during the invitation to contribute process.

Tā mātou i rongo ai, tā mātou i whakaaro ai

Ko te uara ki mua i te rōrahi, he raru rōrahi tō tātou.

Kei runga noa atu a Aotearoa mō te āhua ki te uara, e tae mai ana tētahi 0.3% o te tokomaha o te ahumahi manuhiri o te ao, e 0.8% o te uara. E whakapono ana mātou ka tutuki tonu te whakapiki ake i te uara me te tokomaha mēnā ka noho tonu ki ngā pou tawhā o tētahi ōhanga manuhiri tūturu te whakahou tonu.

Kāore e ea i te manuhiri o te ao ngā utu o ā rātou haerenga.

Kāore i kitea e mātou he taunakitanga tūturu ki te tautoko i tēnei me tā mātou whakahau kia whāia tonuhia te take nei e puta ai he raraunga hei tātari. E whakaae ana mātou he take tonu kei ngā tikanga tautoko ā-pūtea i ngā Kāwanatanga ā-Rohe.

Kei te tangonge te pūnaha hanganga i ngā manuhiri o te ao.

Tērā ētahi wāhi tauwhāiti o te motu e taumaha ai ngā pāpātanga ki te pūnaha hanganga i te hunga tāpoi, tērā anō ētahi wāhi kāore e raru pēnei ana. E hiahiatia ana ētahi raraunga papai, kia āta takoto ai he mahere me ngā pūtea tika ki te whakahaere i te take nei.

Ko ngā manuhiri o te ao te pūtake o ētahi take pērā i te hōpuni mataraharaha me te taraiwa haumaru haere.

E tohu ana ngā tatauranga kei te hē tēnei tirohanga. Hāunga anō tērā, e whakapono ana mātou mā te ara o te pūnaha kua whakatakotohia, me te arotahi ki ngā whanonga, ki te pūnaha hanganga me te hangarau e whakatika ngā take nei.

E hāhaka ana te whai hua o te rāngai tāpoi.

I puta inā tata nei te pūrongo a Tāpoi Aotearoa Tourism New Zealand e kīia ana ko Te Ohanga me te whānui ake o o tāna titiro ki te kaha o te whai hua o te ao tāpoi. E mea ana ngā kitenga o te pūrongo kei te kaha ake te whai hua tāna titiro ki te kaha o te whai hua o te ao tāpoi. E mea ana ngā kitenga o te pūrongo kei te kaha ake te whai hua o te ao tāpoi i tērā i kīia ai i mua. Kua whakatau mātou kei te hapa te inenga toro whānui mō te uara puta noa i ngā momo oranga katoa, me whaiwhai ake tēnei.

Kia nui atu te pūtea a te Kāwanatanga ki te whakahaere i ngā putanga o te ao tāpoi. I rongo hoki mātou kāore he pūtea a te Kāwanatanga mō te ao tāpoi atu i tāna e tuku ana i tēnei wā.

E whakapono ana mātou, ina whakatinanahia tahitia, ka hua mai i ngā tūtohunga o te pūrongo nei ētahi atu pūtea ki te Kāwanatanga (ā-Rohe, Matua), ka hua mai i ngā painga ka puta i ngā pakihi, ka puta hāngai rānei i ngā manuhiri, me te aha, kua whakahokia atu ki ngā wāhi e hiahiatia ana.

E hiahiatia ana tētahi mahere whakarauora i te ao tāpoi. Kei te roa ake te pā tonu mai o ngā pāpātanga o te COVID-19, me whaiwhai ake tēnei e te Kāwanatanga.

Kāore he mana o tēnei Kāhui Mahi ki te tirotiro i ngā pāpātanga o te COVID-19 ki te pakihi, ki te katia o ngā roherohenga me ētahi atu take e hāngai ana. E mōhio ana mātou kei te raru te taha hautū i tēnei wā, me te rurukutanga i roto i te ahumahi whānui, i te kore huarahi e ahu whakamua ai, i te kore mahere hei tautoko i ngā pakihi me ngā rawa māori ka tiakina e rātou. He take tōmua tēnei, me motuhake te āta whaiwhai ake e te Kāwanatanga me te ao tāpoi


What we heard and what we think

We need value over volume; we have a volume issue.

New Zealand already punches above its weight in terms of value, with 0.3% of the world's visitor industry in numbers and 0.8% of the value. We believe value and volume recovery and growth are both achievable so long as they remain within the limits of a genuinely regenerative visitor economy.  

International tourists don’t pay their way.

We have found no clear evidence to support this and are suggesting further work to obtain good data for analysis. We agree that there are fundamental issues with local government funding mechanisms.

We have an infrastructure shortfall because of international tourists.

There are particular areas of the country where tourists place a significant user load on infrastructure and others where they do not. We need good data, careful planning and appropriate funding to manage this issue.

International tourists are the cause of issues like freedom camping and driver safety issues.

Statistics suggest this perception is incorrect. Regardless of that, we believe that the systems approach suggested, including a focus on behaviours, infrastructure and technology, will address these issues.

Tourism is a low productivity sector.

Tourism New Zealand has recently released a report, Te Ohanga, which takes a broader view on tourism productivity. The report findings suggest that tourism performs better than has previously been claimed.We have concluded there is a lack of more holistic value measurement across the full range of wellbeings, which needs to be addressed.

Government needs to provide more funding to manage the effects of tourism. We also heard that the Government does not have the means to fund tourism to any greater extent than it already does.

We believe that, implemented together, the recommendations in this report will enable more revenue to government (local and central), derived from better business revenues and directly from visitors, which can then be hypothecated to the industry needs.

We need a new recovery plan for tourism. The issues relating to COVID-19 are lasting longer and the Government needs to respond.

This Taskforce does not have a mandate to address the COVID-19-related business impacts of border closures and other related issues. We do acknowledge that currently there appears to be an absence of leadership and coordination within the broader industry (including government), with no clear pathway forward or a plan in which businesses can be supported and the natural assets they care for. This is a priority and needs to be addressed separately by both government and the industry.