Mihi

Raro iho mai te kamokamo mai o Matariki ka heke iho

Ki Pae Maunga, 

ki Pae Moana ki te tai o Manukau ki te riporipo o Waitematā, 

ka tau iho ki Pae Ngaherehere, ki Pae Whenua,

ki Tāmaki-Herenga-Waka, arā ko Tāmaki-Makau-Rau e hora nei

Tēnei rā he mihi kau ana ki te whakatau tēnei rautaki hei whai i te mauri nui, te mauri roa, te mauri e ora nei ki te hunga e whai oranga, he oranga tāngata, he oranga whānau, he oranga mō ngā uri whakatupu kei te heke  

Auckland skyline