Te Hararei Tūmatanui o Te Kāhui o Matariki: ko te whakatakoto i tētahi pire reo rua ki te Whare – The Matariki Public Holiday: introducing a dual language bill to the House

Published: 30 September 2021

Kua whakatakotohia e te Kāwanatanga te pire mō te hararei tūmatanui o Matariki ki te whare Pāremata, te wāhanga e whai ake ana i hātepe hanga ture, ki te whakamana i tētahi hararei tūmatanui hou ki Aotearoa.

The Government has introduced the Matariki Public Holiday Bill to Parliament, the next step in the legislative process to create a new public holiday in Aotearoa.

Ritenga Māori

English version

Ko Te Pire mō te Hararei Tūmatanui o Te Kāhui o Matariki te pire reo rua tuarima ka whakatakotohia ki Pāremata.

Tōmua mai i te tau, pānuitia ai ngā rā hou mō te hararei tūmatanui o Matariki e te Kāwanatanga i runga i ngā tohutohu a Te Rōpū Arataki o Matariki. Kua whakapūmautia ēnei rā hei hararei tūmatanui ki te whakanui i a Matariki mai i te tau 2022-2052. Ko te hararei tūmatanui tuatahi e whakanuia ai a Matariki ko Paraire te 24 o Hune 2022.

Kua whakatau te Kāwanatanga ka whakaū ia ko te mātauranga Māori te matū o te hararei tūmatanui o Matariki, ā, he wā ki te:

  • Whakamaumahara – Ko te whakanui i te hunga kua riro nō te aranga whakamutunga o Matariki
  • Whakanui i te inamata – Ko te hui tahi ki te whakawhetai
  • Anga whakamua – Ko te anga whakamua ki te tau hou

Ko Matariki te ingoa Māori mō Pleiades, he kāhui whetū ka mahuta ake i te puku o te takurua, e tohu ana i te mātahi o te tau. Ka kīia e ētahi iwi tēnei wā o te tau ko Puanga, he whetū kamokamo, kei paku runga ake ki te taha matau o te kāhui whetū o Matariki. He tohu whakahirahira hoki tēnei o te wā i te Moana-nui-a-Kiwa, e hāngai pū ana ki a Matariki.

Ko te Rōpū Arataki o Matariki tētahi kāhui e mātau ana ki Te Ao Māori me te mātauranga e hāngai pū ana ki a Matariki me te maramataka, i tohua ngā mātāpono e noho mai ana hei tūāpapa mō te hararei tūmatanui hou, waihoki ngā rā hararei tūmatanui tae noa ki te tau 2052.

Ētahi atu kōrero mō Matariki


The Bill, Te Pire mō te Hararei Tūmatanui o Te Kāhui o Matariki / Te Kāhui o Matariki Public Holiday Bill, is only the fifth dual language Bill to be introduced to our Parliament.

The dates for the new Matariki public holiday were announced earlier this year by the Government in partnership with the Matariki Advisory Group. These dates are when the official public holiday for Matariki will be observed from 2022-2052. The first public holiday to celebrate Matariki will be on Friday 24 June 2022.

The Government has committed to ensuring mātauranga Māori is at the heart of celebrations of the Matariki public holiday, and it will be a time for:

  • Remembrance – Honouring those we have lost since the last rising of Matariki
  • Celebrating the present – Gathering together to give thanks for what we have
  • Looking to the future – Looking forward to the promise of a new year

Matariki is the Māori name for the Pleiades, and refers to a cluster of stars that rises in mid-winter, marking the start of the Māori New Year. Some iwi name this time of year Puanga, after a bright star that is above and to the right of the Matariki constellation. It is also an important time in the Pacific, which has significant associations with Matariki.

The Matariki Advisory Group, recognised experts in Te Ao Māori and the mātauranga associated with Matariki and the Maramataka, has provided advice on the values underpinning the new public holiday, as well as the dates for the public holiday for through to 2052.

Find out more about the Matariki public holiday

MBIE media contact

Email: media@mbie.govt.nz